Gør et godt træk – sponsér et skakbord

Bord1Skak for sjov er en forening, som har skak for børn på skoler og i skaklokalet på Hostrupsvej 8. 110 børn deltager, men vi vil gerne udbrede kendskabet til det klassiske brætspil og have flere med.

Frederiksberg Kommune støtter os ved at synliggøre skak i det offentlige byrum, og kommunen har lovet at stille plads til rådighed for et skakmiljø med et stort skakspil og skakborde. Det præcise sted er ikke afklaret, men Solbjerg Plads eller nær det nye Kultur- og Bevægelseshus Ku.be er på tale. I den forbindelse har Skak for sjov aftalt med kommunen, at vi forsøger at finde sponsorer til skakbordene.

Virksomheder, institutioner og enkeltpersoner kan således støtte den lokale skakaktivitet ved at sponsere et skakbord til 12.500 kr.
For det beløb får man:
• Et skilt på skakbordet, fx med teksten: ”Skak er en sund fritidsbeskæftigelse og god hjernegymnastik” efterfulgt af firmanavn.
• Omtale på Skak for sjovs hjemmeside, www.skakforsjov.dk
• Omtale på flyers og plakater i forbindelse med skak-arrangementer i skakmiljøet.

Har disse linjer vakt din interesse, så kontakt venligst Henrik Andersen på skakforsjov@gmail.com, tlf. 23 26 64 25.

Se mulige skakborde  nedenfor – i granit eller beton afhængig af det øvrige bymiljø.

Bord3Bord5

Bord1Bord2

Bord6