Bestil og køb Skak for sjov-bøgerne i PDF-udgave

Mail til Henrik Andersen på bedretilskak@gmail.com og få Skak for sjov-serien som vedhæftede filer i PDF-format sammen med fakturaen.

Priser:

  • 1 Skak for sjov-bog: 129 kr.
  • Hele serien, dvs. alle tre bøger: 349 kr.

Beløbet bedes sat ind på Bedre til skaks konto, reg. nr. 0440 og kontonr. 0011148468 eller på Mobile Pay 96157 senest en uge efter modtagelse af min mail med PDF-filen/filerne. Det er også muligt at betale via EAN.

Du må gerne printe ét eksemplar af hver bog/hæfte, men du bedes respektere min ophavsret og må derfor ikke kopiere og distribuere dem videre.

Flerbrugerlicens af PDF-udgave
Licens til 30 eksemplarer af ét bind koster 949 kr. (inkl. moms), og licens for 30 eksemplarer af alle tre bind koster 1.879 kr. Det er også muligt at betale via EAN.

Licensen betyder, at du (skak-læreren) får en mail fra mig med bøgerne i vedhæftet PDF, og at du må printe dem i 30 eksemplarer plus et til dig selv. Desuden må du sende filerne til skak-elevernes forældre i en mail, hvor du beder dem om at respektere forfatterens (min) ophavsret ved ikke at videresende mailen. De enkelte familier må du gerne skrive et eksemplar ud til eget brug – udover den kopi, som du måtte printe til dem til undervisning.