Bestil og køb Skak for sjov-bøger og opgavehæfter i PDF-udgave

Mail til Henrik Andersen på bedretilskak@gmail.com og få Skak for sjov-serien som vedhæftede filer i PDF-format sammen med fakturaen.

Pris for bøgerne:
1 bind: 79,50 kr. For elever og studerende: 59,50 kr.
2 bind: 149,50 kr. For elever og studerende: 99,50 kr.
Alle 3 bind: 199,50 kr. For elever og studerende: 119,50 kr.

Pris for opgavehæfterne:
1 bind: 39,50 kr. For elever og studerende: 29,50 kr.
2 bind: 69,50 kr. For elever og studerende: 59,50 kr.
Alle 3 bind: 99,50 kr. For elever og studerende: 79,50 kr.

Beløbet bedes sat ind på Bedre til skaks konto, reg. nr. 0440 og kontonr. 0011148468 eller på Mobile Pay 96157 senest en uge efter modtagelse af min mail med PDF-filen/filerne. Det er også muligt at betale via EAN.

Du må gerne printe ét eksemplar af hver bog/hæfte, men du bedes respektere min ophavsret og må derfor ikke kopiere og distribuere dem videre.

Flerbrugerlicens af PDF-udgave
Licens til 30 sæt lærebøger (bind 1, 2 og 3) koster 896,25 kr. (inkl. moms), dvs. en rabat på 75 procent, og licens til 30 sæt opgavehæfter (hæfte 1, 2 og 3) koster 596,25 kr. (inkl. moms).

Licensen betyder, at du (skak-læreren) får en mail fra mig med bøgerne (og evt. opgavehæfter) i vedhæftet PDF, og at du må printe dem i 30 eksemplarer plus et til dig selv. Desuden må du sende filerne til skak-elevernes forældre i en mail, hvor du beder dem om at respektere forfatterens (min) ophavsret ved ikke at videresende mailen. De enkelte familier må du gerne skrive et eksemplar ud til eget brug – udover den kopi, som du måtte printe til dem til undervisning.