Program for skak-undervisning af børn, som ved hvordan brikkerne flytter

Til hver undervisningsgang behandles ét tema i ca. 10 minutter. Resten af tiden spiller børnene mod hinanden, og vi slutter af med lidt skak-sjov – fx raketskak.

Temaer om åbningsspil:

 • Betydningen af centrum – den, der styrer midtbanen, styrer spillet
 • Bring brikkerne i spil – om udvikling og angreb
 • Rokade – forsvar din konge og spil med tålmodighed

Formålet med temaer om åbningsspil er at give børnene nogle enkle huskeregler for sundt åbningsspil.

Temaer om midtspil:

 • Taktik – øvelse i dobbeltangreb, bindinger og afledninger.
 • Strategi – hvordan finde den rette plan?
 • Angreb og forsvar – om at vurdere mulighederne nøgternt.

Formålet med midtspil-temaer er gøre eleverne bedre til at kalkulere og vurdere forskellige stillingstyper.

Temaer om slutspil

 • Matsætninger med få brikker – fx konge og tårn mod konge
 • Bondeforvandling og tempo – hvem får en ny dronning først?
 • Forskellige slutspilsopgaver – eksempler på de små marginaler i slutspil.

Formålet med slutspil-temaer er at opøve færdigheder i at kunne realisere en gevinststilling.

Øvrige mulige temaer:

 • Notering af sine skakpartier
 • At læse skakbøger
 • Historiens skakmestre – hvad kan man lære af dem?
 • At løse skakopgaver.
 • Brug af skakur.
 • Brug af skakcomputer.