Program for begynderhold

Til hver undervisning er der gennemgang af et tema i 5-10 minutter, og børnene inddrages i en dialog. Fx ser vi på matsætning med et tårn i 1 træk eller på rokadereglen.

Resten af tiden spiller børnene mod hinanden. De første undervisningsgange spiller børnene mod hinanden med nogle få brikker og begrænsede regler, fx dronninge-skak med otte hvide bønder mod en sort dronning, og Hvid vinder ved at få en af sine bønder ned på modsatte række, mens Sort skal slå alle bønder.

Formålet med de små spil er at opøve børnenes færdigheder i at spille med de enkelte brikker og forstå deres muligheder og begrænsninger.

Temaer om spil med alle brikker:

  • Point-skak – om brikkernes værdi
  • Rokade – om forsvar af sin konge
  • En passant og forvandling af bonde til dronning

Formålet er at lære børn alle regler, så de kan spille rigtig skak med alle brikker.

Temaer om mat-sætninger:

  • Mat med tårn
  • Mat med løber
  • Mat med dronning
  • Mat med springer

Formålet er at give børnene en forståelse for det, som skak egentlig handler om: at sætte sin modstander skak-mat!

Temaer om skak-spillets faser:

  • Åbningsspillet – hvordan udvikle sine brikker fornuftigt?
  • Midtspillet – så går det løs på slagmarken!
  • Slutspillet – nogle få brikker er tilbage, men hvem vinder?

Formålet er opøve børnenes tålmodighed – få brikkerne stille og roligt i spil og vær indstillet på, at det hele måske først bliver afgjort i slutspillet.