Hjælpeinstruktør Emmet Smith

Emmet Smith, født år 2000, underviser i skoleskak, er hjælper til ferieskak og yder eneundervisning . Emmet har spillet skoleskak, siden han gik i 1. klasse på Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg, og har klaret sig flot til en del skakturneringer.

Eneundervisning
Børn i Skak for sjov kan få eneundervisning hos Emmet, og forældre kan aftale tid og sted med ham via hans mail emmetkarl135@gmail.com – Prisen er vejledende 100 kr. pr. time.